Erlandsson Bygg

Erlandsson Bygg Koncern

Erlandsson Bygg i Syd AB
Erlandsson Bygg i Stockholm AB
Erlandsson Bygg i Öst AB
Erlandsson Bygg i Mellansverige AB

Erlandsson Bygg AB byter namn till Brixly

Brixly är numera ett fristående byggföretag utanför Erlandssonkoncernen

Välkommen hem till Brixly